MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1. Taraflar

İşbu Mesafeli Satış ve üyelik Sözleşmesi (”Sözleşme”), (__________) tarihinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır:

A- Bu sözleşmeye konu olan “illatv” hizmetlerinin sunucusu; BST Taahhüt İnşaat Turizm ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.

Adres                          : Altınşehir Mah. Tavukçuyolu Cad. Helios Plaza N0-157 Kat-2 Ümraniye/İstanbul

Vergi Dairesi ve No     : Alemdağ Vergi Dairesi /  171 030 0568

MERSİS No                  :  0171 0300 5680 0012

Telefon No                  :  0 (216) 365 5085

E-Posta Adresi             :  bilgi@illatv.com

(Bundan böyle burada “Firma” olarak anılacaktır.)

B- Bu sözleşmeye konu olan “illatv” hizmetlerinin kullanıcısı/faydalanıcısı/üyesi olmak isteyen                         ; __________________________________________

Adı – Soyadı                : ___________________________

E-Posta Adresi             : ___________________________

(Bundan böyle burada “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)

İşbu Sözleşme metninde Firma ve Kullanıcı birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılabilecektir.

Madde 2 Tanımlar

İşbu Sözleşme’de geçen tanımlardan;

2.1 Şifre: Kullanıcı’nın, Kullanıcı Adı ile birlikte kullandığı ve İllatv websitesi ve bağlı mobil Uygulamaları tarafından tanınmasını sağlayan şifreyi ifade eder.

2.2. Kullanıcı Adı: Her bir İllatv mobil Uygulaması ve/veya websitesi Kullanıcısı için farklı olacak şekilde belirlenen ayırt edici ismi ifade eder.

2.3. Websitesi: Tüm yazılım, kullanım, telif ve lisans hakları Firma’ya ait olan ve Firma tarafından üyelik yolu ile Kullanıcı’ların hizmetine sunulan; mobil, tablet, akıllı televizyon dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın internet/dijital iletim metodunu kullanan her türlü cihaza indirilmiş/yüklenmiş veya indirilmek/yüklenmek suretiyle kullanılan, www.illa.tv alan adı üzerinde ve bağlı IIOS ve Android uygulamaları ile mobil olarak da internet tabanlı canlı etkinlik yayıncılığı, ücretli dijital yayıncılık ve dijital reklamcılık hizmetleri veren websitesini ve bağlı mobil uygulamalarını ifade eder.

2.4. İçerik: Websitesi’nde yayınlanan; her türlü materyal, yazı, ses, görüntü, video vb. canlı konser, tiyatro, spor ve/veya eğlence içerikli programlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın münhasıran Firma tarafından belirlenen ve Kullanıcı’nın seçtiği etkinlik dâhilinde erişeceği her türlü yazılı, görsel-işitsel (audiovisual) içeriği ifade eder.

2.5. Ücretli İçerik Hizmeti: Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtildiği şekilde; Kullanıcı’nın İçerik’i izlemek için seçtiği etkinlik için belirlenen ücreti ödemesi karşılığında, Firma tarafından websitesi üzerinden bölünmez ve ön ödemeli bir dijital paket olarak sunulan hizmetleri ifade eder.

2.6. Hesap: Kullanıcı’nın ücretli içerik hizmetinden faydalanmak üzere, Websitesi’ne Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yapacağı oturumu ifade eder.

2.7. Kayıt Formu: Kullanıcı’nın Websitesi’ne üjye olurken girdiği isim, soyisim, e-posta adresi ve şifre bilgilerini ifade eder.

2.8. Destek Servisi: Kullanıcılar’ın Websitesi ve hizmetleri ile ilgili şikayet ve taleplerini bildirebileceği ve Firma’nın sunduğu hizmetlere dair bilgilendirme alabileceği, Websitesi üzerinden erişilen canlı mesajlaşma (online chat) şeklinde danışma ve destek servisini ifade eder.

Madde 3. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme, Firma’nın Ücretli İçerik Hizmetleri dahilinde; Websitesi üzerinden İçerik’in izlenmesine yönelik hizmetlerin, Kullanıcı’nın Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtildiği şekilde etkinlik için belirlenen ücreti ödemesi karşılığında Firma tarafından Kullanıcı’ya sunulmasını ve bu konuda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Madde 4. Ön Bilgilendirme Teyidi

Kullanıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. Maddesi’ne uygun olarak Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Firma’nın açıkladığı ticari unvan, adres, telefon, faks ve elektronik e-posta adresi, satışa konu Ücretli İçerik Hizmetleri’nin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli, talep ve şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine gerekli ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 5. Sözleşmenin Kurulması ve Bağlayıcılığı

Taraflar, Kullanıcı’nın Kullanıcı Adı ve Şifresi ile Hesap açıp, Madde 11.2’e göre sipariş bilgileri ve ödeme koşullarını içeren Ön Bilgilendirme Formu’nun ve işbu Sözleşme’nin altında yer alan “KABUL EDİYORUM” butonlarını tıklaması ile birlikte kabul beyanının Firma kayıtlarına geçmiş olduğunu, bu anda (kısaca “Yürürlük Tarihi”) Sözleşme’nin kurulmuş ve yürürlüğe girmiş olacağını ve başka bir işleme gerek olmaksızın Kullanıcı’nın Websitesi üyeliğinin başlayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 6. Ücretli İçerik Hizmeti

6.1. Firma, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme şartlarına uyması ve Ön Bilgilendirme Formunda belirtildiği durumlarda ilgili seçtiği etkinlik paketi kapsamında Sözleşme yürürlükte kaldığı süre boyunca aşağıdaki 11.2 Maddede belirlenen Hizmet Bedeli’ni süresinde ve eksiksiz bir şekilde ödemesi şartıyla, Firma’nın tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek ve/veya değiştirilebilecek Ücretli İçerik Hizmetleri’ni izlenmek üzere ve Kullanıcı’nın şahsi kullanımı amacıyla, Websitesi üzerinden Kullanıcı’ya sunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme kapsamındaki Ücretli İçerik Hizmeti elektronik ortamda Kullanıcı’ya iletilecek olup, Kullanıcı’ya fiziksel bir teslimat yapılmayacaktır.

Madde 7. Ücretli İçerik Hizmeti Sistemine dair Şartlar

7.1. Kullanıcı, Websitesi’ni kendi belirleyeceği Şifre ve Kullanıcı Adı ile kullanacaktır.

7.2. Kullanıcı’nın Websitesi’ne kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi Kullanıcı’ya özeldir ve Kullanıcı bu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma hakkına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile iki farklı abonelik yapılamaz. Kullanıcı Websitesi’ni yalnızca bireysel amaçlarla ve Firma’nın verdiği yetki ve sınırlar dahilinde kullanma hakkına sahiptir.

7.3. Kullanıcı, Şifre’sini dilediği zaman değiştirebilir. Şifre’nin seçimi, değiştirilmesi ve korunması tamamı ile Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Firma’nın ihmal veya kusuru dışında, Şifre’sinin çalınması sebebiyle Firma’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Kullanıcı, Ücretli İçerik Hizmeti’nden faydalanabilmesi için gerekli olan ön koşul olarak, Kayıt Formu’nu tam ve eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, İçerik’e kendisinin belirlediği Kullanıcı Adı ve Şifresi ile oluşturduğu Hesap üzerinden Websitesi’ne giriş yaparak erişecektir.

7.5.Kullanıcı, işbu Sözleşme konusu Ücretli İçerik Hizmeti’ni alırken internet üzerinden gerçekleşen veri akışından kaynaklı olarak bağlantıyı sağladığı internet paketinin kotasının bu durumdan etkileneceğinin farkında olduğunu ve bu kullanımdan kaynaklı olarak oluşabilecek erişim giderleri, kota aşımı dahil ve bununla sınır olmaksızın herhangi bir giderden Firma’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. Kullanıcı, Firma’nın işbu Sözleşme kapsamında Ücretli İçerik Hizmeti sunuyor olmasının Kullanıcı’ya herhangi bir donanım ve/veya yazılım temini, kurulumu veya mevcut donanım ve/veya yazılımın düzgün çalışması konusunda bir taahhüt ya da garanti verdiği anlamına gelmediğini ve Websitesi üzerinden İçerik’i izlemek için kullanması gereken yazılım ve/veya donanımlar hakkında Firma’nın kendisini Ön Bilgilendirilme Formu uyarınca bilgilendirdiğini ve bu hususta gerekli donanım ve/veya yazılımsal gereklilikleri sağlamaktan doğan sorumluluğun tüm masrafları ve (varsa) riski ile birlikte kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu doğrultuda işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği Ücretli İçerik Hizmeti’nden faydalanabilmek için, bilgisayarının ve/veya kullandığı internet bağlantılı diğer cihazın, internet hizmetinin ve teknik donanımının gerekli minimum kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve/veya kullandığı internet bağlantılı diğer cihazın ve teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, Firma’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, bu sebeple herhangi bir nam altında Firma’dan tazminat talep etmeyeceğini veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. Kullanıcı, Websitesi üzerinden yapılan reklamların tanıttığı, taahhüt ettiği veya önerdiği üçüncü kişilere ait hizmet ve ürünlere yönelik Firma’nın Kullanıcı’ya karşı cezai veya hukuki sorumluluk dahil hiçbir taahhüdü, yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığını; Firma’nın bu tür hizmetlerin ifası kapsamında bir taraf olmadığını ve üçüncü kişilerin hizmet ve ürünlerinden dolayı Kullanıcı’ya karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu suretle Websitesi’nde yer alan reklamların konusu olan üçüncü kişilere ait ürün veya hizmetlere dair Firma’dan herhangi bir hak, alacak, bedel vb. talepte bulunmayacağını; bu hizmetlere dair her türlü muhatabın söz konusu hizmet ve ürünlerin sahibi ve/veya sağlayıcısı üçüncü taraflar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8. Kullanıcı, internete erişimi ile ilgili gerekli güvenlik önlemlerini almaktan dolayı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu hususta internete erişimi ve/veya kullanımı süresince oluşabilecek zararları engellemek adına üçüncü kişilerce ağ üzerinden yapılabilecek saldırılara karşı anti virüs (virüsten koruyucu), antispam (istenmeyen elektronik e-posta engeli), firewall (güvenlik duvarı) gibi gerekli güvenlik önlemlerini alacağını; bu güvenlik önlemlerini almaması ve/veya almayı ihmal etmesi sebebiyle uğrayabileceği herhangi bir zarardan Firma’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8.  Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

8.1. Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu; 18 yaşından küçük olması halinde ise yasal temsilcisinin vereceği rıza ile işbu Sözleşme’nin kendisi açısından bağlayıcı ve geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Kullanıcı, Ücretli İçerik hizmetleri kullanımı sırasında Firma’ya bildirdiği tüm bilgilerin kendisine ait güncel ve doğru bilgiler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda (örneğin; şifrenin unutulması vb. sebeplerle yanlış/eksik girilmesi) hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak zararlardan ve/veya bu sebeplerle Sözleşme konusu hizmetin gereği gibi yerine getirilmemesinden yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu; Firma’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını; bu sebepten dolayı Firma’dan herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını; ve bu sebeple Firma’nın herhangi bir zarara uğraması halinde söz konusu zararı derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Websitesi üzerinden sunulan Ücretli İçerik Hizmeti’ni yalnızca bireysel amaçla kullanacağını, işbu Sözleşme kapsamında açıkça belirtilmemiş hiçbir hakkın Kullanıcıya verilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Websitesi’ndeki tasarım, metin, grafik, yazılım, kodlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın Uygulama’ya dair tüm materyal ve öğeler, Firma’nın hak ve/veya eser sahibi olduğu her türlü İçerik, knowhow, isim, logo, marka, endüstriyel tasarım vb. sınai ürünler Firma’ya aittir veya Firma tarafından üçüncü kişilerden lisans alınarak kullanılmaktadır. Kullanıcı, bu kapsamda;

   1. Websitesi’nde yer alan metinler, görüntüler, her türlü görsel, işitsel ve/ veya görsel-işitsel öğeler, videolar dahil İçerik’i çoğaltma, yayma, işleme, umuma arz, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi hakkı ve bunları pazarlama, kiralama, satma ve diğer her türlü haklarla ilgili kendisine hiçbir şekilde herhangi bir lisans veya hak devri yapılmadığını; tüm bu haklara Firma’nın (veya onun lisans verenlerinin) sahip olduğunu;

   2. Websitesi’ne yer alan metinler, görüntüler, her türlü görsel, işitsel ve/ veya görsel-işitsel öğeler, videolar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın İçerik’in tamamını ve/veya bir kısmını kopyalayamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir mecrada teşhir etmeyeceğini, paylaşmayacağını, hiçbir amaçla yaymayacağını, kaydetmeyeceğini, çoğaltmayacağını, işlemeyeceğini, dağıtmayacağını, pazarlamayacağını, kiralamayacağını, satmayacağını, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunmayacağını ve/veya üçüncü kişilere iletmeyeceğini;

   3. İçerik’i, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki mevzuata aykırı olarak veya hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve her türlü üçüncü kişiye maddi veya manevi olarak zarar verecek şekilde kullanmayacağını, kullanılmasına izin vermeyeceğini;

   4. İşbu maddeye aykırı davranması halinde işbu Sözleşme’nin Firma tarafından tek taraflı olarak derhal, tazminatsız şekilde feshedilebileceğini, üyeliğinin Firma tarafından iptal edilebileceğini ve ilgili ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; Firma’nın ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını; Firma’nın (üçüncü kişilere ödemek zorunda kaldığı bedeller dahil) menfi-müspet her türlü zararını ayrıca herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın, Firma’nın ilk yazılı talebi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 8.4. Kullanıcı, Websitesi ile kendisine verilecek hizmetleri yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacağını; Websitesi’ne girişi, İçerik’e erişimi dahil hizmetlerle ilgili gerçekleştireceği bütün eylemlerde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, üçüncü kişilerin kendi şifresi ile bu yönde uygunsuz kullanımı olması halinde de, söz konusu kullanımı engelleyeceğini ve/veya bundan haberdar olması ile birlikte derhal Firma’ya ihbar edeceğini kabul eder.

8.5. Kullanıcı, Websitesi vasıtasıyla veya üyelik Paketi kapsamında işbu Sözleşme ile kendisine tanınan olanakları kullanarak tehdit içeren, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Uluslararası Anlaşmalara ve ilgili tüm yasalara aykırı hiçbir mesaj, bilgi ve veriyi göndermemeyi ve herhangi bir şekilde kullanmamayı, paylaşmamayı; kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, ahlaka aykırı, yasa dışı materyal, veri veya bilgiler göndermemeyi, yayınlamamayı, diğer kullanıcıların kişisel bilgilerine, bilgisayarlarına ve bilgisayarlarındaki verilere zarar verecek bilgiler veya yazılımlar göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine ait olacaktır.

8.6. Kullanıcı, Websitesi’ne, uygulamada yer alan her türlü veritabanına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek veya hasar verecek şekilde işlemler yapmayacağını, müdahalelerde bulunmayacağını; Websitesi’nı bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Firma’nın sunduğu hizmetlerden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanmayacağını kabul eder. Bu kapsamda Kullanıcı, hiçbir şekilde Websitesi’nin işleyişini aksatmaya teşebbüs etmeyeceğini, Websitesi’nin bağlantı, işleyiş, cihaz ve unsurlarına, veritabanına zarar vermeyeceğini; Websitesi’ne dair mevcut kod ve veriler, Websitesi’nin veritabanında tutulan diğer Kullanıcılar’a dair kişisel bilgiler dahil Websitesi’ne dair tüm verilere “robot”, “böcek”, “sayfa sızdırma”, “bir başka Kullanıcı’nın Şifresi’ni kaçırma (password hacking) vb. yöntemleri kullanarak erişmeyeceğini, herhangi bir şekilde bunları kopyalamayacağını, 3. kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, işbu maddeye aykırı davranması halinde (Firma’nın bu maddede sayılan sebeplerle diğer Kullanıcılara, 3.kişi ve kurumlara ödemek olduğu tüm zararlar dahil) Firma’nın nezdinde doğan menfi-müspet tüm zararlarını Firma’nın ilk yazılı talebi üzerine derhal herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın Firma’ya ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. Kullanıcı, Firma tarafından kendisine sunulan Ücretli İçerik Hizmeti dahilinde Websitesi’ne yönelik belirlenen içerik korumalarının hiç birini bertaraf etmemeyi, değiştirmemeyi, kaldırmamayı, devre dışı bırakmamayı, geriletmemeyi veya bozmamayı;  Websitesi’nden erişilebilen herhangi bir yazılımı ya da diğer ürün ve süreçleri kaynak koda dönüştürmemeyi, bunlar üzerinde tersine mühendislik yapmamayı veya parçalara ayırmamayı; Websitesi’ne herhangi bir kod veya ürün yerleştirmemeyi, herhangi bir veri madenciliği, veri toplama veya çıkarma yöntemi kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8. Kullanıcı, Firma’nın ihmal veya kusuru dışında, kendisinden kaynaklanan her türlü (Websitesi’ne erişim sağlayacağı mobil cihaz, televizyon veya diğer erişim cihazlarının yaratacağı arızalar, bilgi ve veri kaybı vb.) kayıptan dolayı Firma’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını; Websitesi’ne erişmekte kullandığı mobil cihaz vb. elektronik cihazların, kablolu, kablosuz her türlü internet erişiminin, bağlantılarının güvenliğini de sağlamak zorunda olduğunu; bu hususta gereken tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9. Kullanıcı, Firma’nın ihmal veya kusuru dışında, Firma’dan almış olduğu Ücretli İçerik Hizmeti sebebiyle Etkinlik Paketi’nden yararlandığı cihaza herhangi bir zarar geldiğini; İçerik’ten dolayı virüs, truva atı v.b gibi kötü amaçlı kodların cihazlarına bulaştığını öne sürerek Firma’dan herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

8.10. Kullanıcı, Firma’nın Kullanıcı Adı ve Şifre kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünde olmadığını; Şifre ve Kullanıcı Adı’nın gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini; Şifre’yi ve Kullanıcı Adı’nı herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını; şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal Firma’ya haber vereceğini; kendi ihlal, ihmal veya kusuru ile Şifre ve Kullanıcı Adı’nın üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Firma’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.11. Kullanıcı, Ücretli İçerik Hizmeti’ni satın alırken kullandığı kredi kartının ülke mevzuatına göre yasal biçimde kendisine verilmiş geçerli bir kredi kartı, hediye/indirim kartı ve benzeri ödeme metotlarına ilişkin bir ödeme aracı olduğunu; bu kredi kartı veya diğer kartları veya diğer ödeme yöntemlerini herhangi bir yasadışı eylem sonucunda elde etmediğini; kredi kartının, diğer kartların ve diğer ödeme yöntemlerinin geçerliliği Firma tarafından onaylanmadıkça işbu Sözleşme konusu hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapamayacağını; böyle bir durumda işlem yapılmaması sebebiyle Firma’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını; kredi kartı ve kimlik bilgileri ile ilgili vermiş olduğu bilgilerin tamamının doğru olduğunu; aksi halde Firma’nın işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme ve hizmetleri vermeme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ayrıca üyeliğin promosyon kodu/kampanyaya dayalı olduğu durumlarda hediye veya indirim kodunu kendisine ait olmayan bir kaynaktan edinmediğini; başkasına ait bir kodu Websitesi sistemine girmeye çalışmadığını; kartı edindiği kaynağın kendisine belirttiği kurallara ve önerdiği giriş yöntemlerine bağlı kalarak kullanımı gerçekleştireceğini; hediye veya indirim kartlarını kartın üzerinde tanımlanan kurallara ve tarihlere uygun kullanacağını; aksi halde Firma’nın yukarıda tanımlanan Sözleşmeyi fesih ve hizmeti vermeme hakkının saklı olduğunu olarak feshetme ve hizmetleri vermeme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.12. Kullanıcı, Websitesi’nde yer alan tüm içerikleri yalnızca Firma’nın belirlediği içerik oynatıcılar üzerinde çalıştıracağını ve bunun için yalnızca lisanslı yazılım kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.13. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği takdirde Firma’nın, kendisine ait olan Kullanıcı Adı ve Şifre’si ile birlikte üyeliğini iptal ederek, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan derhal feshedebileceğini veya (Websitesi ile Kullanıcı’ya sunulan İçerik’in yayınını durdurmak dahil olmak üzere) Ücretli İçerik Hizmeti’ni askıya alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.14. Kullanıcı, üyeliğini tek taraflı olarak sonlandırsa veya üyeliğini Firma tarafından sonlandırılsa dahi, bu sonlandırılma işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden dolayı gerek Firma’ya karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı her zaman, şahsen sorumlu olacaktır.

8.15. Kullanıcı, Sözleşme kapsamında Firma tarafından sunulan hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda 6502 Sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’un 15. Maddesi çerçevesinde sahip olduğu haklarını kullanabilir.

Madde 9. Firma’nın Ücretli İçerik Hizmeti ile İlgili Yetki ve Yükümlülükleri

9.1. Kullanıcı, kullanmış olduğu Kullanıcı Adı’nın yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, Firma’nın bu durumu anlatan kendisine yapacağı yazılı (e-posta yeterlidir) bildirime istinaden Kullanıcı’nın yeni bir Kullanıcı Adı seçmesini talep edebileceğini ve mevcut Kullanıcı adını ve üyeliğini kullanmasını süresiz olarak engelleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Firma’nın sunduğu Ücretli İçerik Hizmeti sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. Kullanıcı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek kesintiler, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi, internet altyapısı, sistem çökmesi vb. sebeplerle Firma’dan kaynaklanmayan nedenlerle hizmette yaşanacak kesintilerden, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, yangın, su baskını, olağanüstü hal, herhangi bir mahkeme veya yetkili kamu kurumu tarafından alınacak kararlar veya benzeri bir mücbir sebeplerle hizmetlerin aksaması veya verilememesinden dolayı Firma’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.3. Firma, sunduğu Ücretli İçerik Hizmeti kapsamında sunulan üyelik Paketi ücretlerinde, geleceğe yönelik olmak kaydıyla, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ayrıca Kullanıcı, Firma’nın teknik zorunluluklar veya mevzuatta yapılacak değişiklikler sebebiyle, tek taraflı olarak bu Sözleşme’yi değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul eder. Firma, üyelik Paketi ücretini değiştirmesi halinde, değişikliğin gerçekleşeceği tarihten en az 15  (onbeş) gün önce Websitesi üzerinden Kullanıcı’ya bilgi verecektir. Böyle bir değişiklik yapılması halinde Kullanıcı aşağıdaki 13.2. Madde uyarınca dilerse Sözleşme’yi feshederek üyelikten çıkabilir.

9.4. Firma, Websitesi’ne dair marka adını, platform adedini, aplikasyon ve platformların görünümünü ve içeriğini her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

9.5. Kullanıcı, (Websitesi’nin altyapı ve sistemlerindeki teknik sorun, geliştirmeler, planlı bakım ve kontrol, onarım halleri vb. nedenlerle) Firma’nın işbu Sözleşme süresi boyunca herhangi bir zamanda Ücretli İçerik Hizmetini sistemin çalışmasını ve Sözleşme konusu hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabileceğini veya tamamen durdurabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 10. Kişisel Bilgiler ve Ticari Elektronik İletiler

10.1. Kişisel Veriler

10.1.1. Kullanıcı, Ön Bilgilendirme Formu, Kişisel Veriler’in İşlenmesi İzni ve Kişisel Veriler’in Korunması ve Gizlilik Politikası’nı okuduğunu ve Firma’nın Kişisel Veriler Kanunu kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’dan temin edilecek olan verilerden KVKK uyarınca açık rızaya tabi olmayanlar ve bunların işlenme yöntemleri ve işlenme amaçları aşağıda listelenmiştir (KVKK uyarınca açık rızaya tabi olan veriler Kişisel Verilerin İşlenmesi İzni kapsamında belirlenmiştir):

a)Kullanıcı, işbu Sözleşme konusu Ücretli İçerik Hizmeti üyeliğine dair Hesap oluşturulması için gerekli olan ad, soy ad, telefon numarası, cinsiyet, e-mail adresi, Şifre bilgilerinin (hepsi birlikte (“Kullanıcı Hesap Bilgileri”) (i)Sözleşme konusu hizmetlerin ifası; (ii) Websitesi’ne  dair sistemlerin yönetimi ve (iii) Firma ve Firma ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler açısından hukuki ve ticari güvenlik şartlarının temini (örneğin; iletişime yönelik idari operasyonlar, Firma ve iş ortaklarına ait lokasyonların fiziksel güvenlik şartlarının temini ve denetimini sağlamak, hizmetler hakkında şikayet yönetimi, memnuniyet ölçümleri, etkinlik yönetimi, istatistiksel ölçümleme, reklam yönetimi, , hukuki süreçler, denetim, mali işler, raporlama sorumluluklarının yerine getirilmesi) amaçlarıyla toplanacağını ve bu amaçların yerine getirilmesi için Firma’nın iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarılacağını, sayılan amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan süreler dahilinde Kişisel Veriler’in Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 5. ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedileceğini, depolanacağını, kullanılacağını, yeniden düzenleneceğini, organize edileceğini kabul eder.

b)Kullanıcı,Websitesi’ni  kullanımına yönelik lokasyon bilgisinin (IP adresi) (i) Sözleşme konusu hizmetlerin ifası;(ii) Websitesi’ne  yönelik sistemlerin yönetimi; ve (iii) yasal, idari ve uyum gerekliliklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanacağını ve Firma’nın iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarılacağını,sayılan amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan süreler dahilinde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedileceğini, depolanacağını, kullanılacağını, yeniden düzenleneceğini, organize edileceğini kabul eder.

 c)Kullanıcı, Websitesi’ne giriş yaptığı cihaza dair (bilgisayar/tablet, modeli ve ekran genişliği) verilerinin de Websitesi konusu hizmetlerin ifası kapsamında Websitesi üzerinden kendisine aktarılacak içeriğin doğru bir şekilde dağıtımının sağlanması amacıyla toplanacağını; söz konusu hizmetlerin ifası kapsamında Firma’nın iş ortaklığı içerisinde bulunduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine ve yurtdışına aktarılacağını ve sayılan amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan süreler dahilinde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedileceğini, depolanacağını, sınıflandırılacağını, yeniden düzenleneceğini kabul eder.

 d)Kullanıcı, Websitesi’ne üyeliği dahilinde sistemde oluşturduğu Kullanıcı Hesap Bilgileri, lokasyon (IP adresi bilgisi), cihaz bilgisi(bilgisayar/tablet, modeli ve ekran genişliği bilgilerinin Websitesi’ne üyeliği esnasında Websitesi üzerinden erişeceği içeriğin ve Site’ye dair içeriğin hızlı şekilde tarafına aktarımının gerçekleştirilmesi için Firma’nın tedarikte bulunduğu İçerik Dağıtım Ağı (Content Distribution System) sağlayıcısı firma ile paylaşılarak yurt içinde veya yurt dışında aktarılacağını, ilgili tedarikçi firma tarafından bahsi geçen hizmetlerin ifası kapsamında gerekli olan süreler dahilinde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedileceğini, kullanılacağını, barındırılacağını ve yedekleneceğini kabul eder.

 e)Kullanıcı, Websitesi’nin bulut barındırma çözümü hizmetlerinin yerine getirilmesi için coğrafi lokasyon bilgisinin toplanacağını ve bu bilginin Firma’nın bulut barındırma çözümü hizmetlerini tedarik ettiği firma ile paylaşılarak yurt içine ve yurt dışına aktarımının yapılabileceğini, söz konusu bilgilerin ilgili hizmetlerin ifası kapsamında gerekli olan süreler dahilinde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak bulut çözümü ile ilgili hizmetlerin tedarik edildiği firma tarafından kaydedileceğini, kullanılacağını, barındırılacağını ve yedekleneceğini kabul eder.

 f)Kullanıcı, Websitesi’ne üyeliği dahilinde yapacağı Hizmet Bedeli’nin ödemesi için;

Kredi kartı ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde kredi kartı bilgilerinin, banka hesap bilgilerinin, Firma’nın ödemeler için işbirliği içerisinde bulunduğu firma tarafından toplanacağını, söz konusu veriler ile Şifre hariç Kullanıcı Hesap Verileri ve yapılan işlemlere yönelik ödeme tutarı bilgilerinin (i) ödeme işlemlerinin yerine getirilmesi; (ii) ödeme işlemlerinin takibinin yapılması; ve (iii) Firma ve Firma ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler açısından hukuki ve ticari güvenlik şartlarının temini (ödemelere dair gerekli raporlama ve denetimleri yapabilmek, şikayet yönetimi süreçleri, idari, mali, hukuki süreçlere dair sorumluluklarının yerine getirilmesi amacıyla gerekli olan süreler dahilinde KVKK.’nın 5.ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedileceğini, depolanacağını, sınıflandırılacağını, kullanılacağını, yeniden organize edileceğini ve bu bilgilere gerek Firma gerekse Sözleşme konusu hizmetlerin ifası için Firma’nın işbirliği içerisinde bulunduğu iş ortaklarının erişimi için dijital ortamlar üzerinden erişim sağlanacağını kabul eder. Kullanıcı, söz konusu verilerin işbu maddede sayılan amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan süreler dahilinde Firma’nın iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarımının yapılabileceğini de kabul eder.

10.1.2. Kullanıcı, Firma’ya sağlamış olduğu bütün Kişisel Bilgileri kendi rızasıyla  sağladığını; Firma, tedarikçileri ve iş ortaklıkları tarafından kişisel verilerinin işlenmesini kabul ettiğini, sağladığı verilerin doğru ve kendisine ait olduğunu, aksi takdirde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu; Firma’nın bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın Firma’nın ilk yazılı talebi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini ve bu hallerde üyeliğinin Firma tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.1.3. Kullanıcı, Firma’nın ilgili mevzuatın gerektirdiği şekilde tüm tedbirleri almasına rağmen,  Firma’nın herhangi bir fiili veya ihmali dışında, Kullanıcı’nın kişisel verilerinin yetkisi olmayan kişilerce ele geçirilmesinden dolayı doğabilecek zararlardan Firma’nın sorumlu olmadığını kabul eder.

10.2. Ticari Elektronik İletiler

Kullanıcı, reklam, satış, pazarlama anket, rezervasyon ayrıcalığı vb. amaçla sahsına özel ticari elektronik gönderiminin yapılması için İletişim İzni’ne onay veren kutucuğu işaretlemesi halinde, Firma tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticari elektronik ileti için açıkça onay verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Firma, tarafından gönderilecek ticari elektronik iletiler Kullanıcı’ya telefon, çağrı merkezi, e-posta, kısa mesaj (sms) gibi vasıtlarla iletilebilecektir. Kullanıcı, Firma tarafından kendisine reklam, pazarlama vb. konularla ilgili gönderilecek her türlü ticari elektronik Websitesi’nde bulunan Hesabı’na giriş yaparak,  ayarlar bölümünden  “Ticari İleti Almak İstiyorum” seçimini kaldırarak, reklam, pazarlama vb. konularla ilgili gönderilecek her türlü ticari elektronik ileti gönderimini sona erdirebilir. Kullanıcı, istediği zaman Websitesi’nde bulunan Hesabı’na giriş yaparak,  ayarlar bölümünden “Ticari İleti Almak İstiyorum” seçeneğini seçerek, reklam, pazarlama vb. konularla ilgili gönderilecek her türlü ticari elektronik ileti gönderimini almayı seçebilir.

Madde 11. Hizmet Bedeli ve Fatura

11.1. Kullanıcı, aşağıdaki 11.2. Madde uyarınca seçtiği etkinliğe göre belirlenen Hizmet Bedeli’ni ödeyeceğini ve bu ödemeyi yapmadıkça Firma’nın sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2. Kullanıcı, Websitesi’nde seçmiş olduğu etkinliğe göre, ödeyeceği Hizmet Bedeli’ni ödeme sayfasında yer alan kredi kartı, mobil ödeme vb. gibi ödeme yöntemlerinden tercih edeceği yöntem ile Firma’ya ödeyecektir. Kullanıcı, ödeme bilgilerini ve tercihlerini doğru şekilde gireceğini ve onay verdiği şekilde hesaplarından/kartlarından ilgili ücretlerin çekileceğini kabul, beyan, taahhüt eder.SSL denilen güvenli bölgede girilen kredi kartı (veya diğer ödeme yöntemi) bilgileri; ilgili bankanın ödeme onaylama sistemine yönlendirilir ve bankadan gelen onay ya da red mesajına göre Kullanıcı’nın talebi işleme alınır. Kullanıcı işlem ile ilgili olarak e-posta ile bilgilendirecektir.

11.3. Kullanıcı’nın Ücretli İçerik Hizmeti’nden yararlandığı etkinlik türünün;

Hizmet Bedeli Kullanıcı’nın seçtiği ödeme yöntemine göre tek seferde peşin olarak Kullanıcı’dan tahsil edilecektir.

11.4. Kullanıcı’nın Firma’dan hizmet aldığı etkinliğe göre ödemekle yükümlü olduğu Hizmet Bedeli’ne dair Kullanıcı’ya fatura (ve/veya e-fatura) gönderilecektir.

Madde 12. Sözleşme’nin Süresi ve Fesih

12.1. İşbu Sözleşme belirsiz sürelidir ve Taraflardan biri tarafından işbu madde uyarınca feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır.

Madde 13. Cayma Hakkı

Taraflar, işbu Sözleşme konusu olan Ücretli İçerik Hizmeti’nin elektronik ortamda anında ifa edilen ve Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mal niteliğinde olduğunu ve bu çerçevede Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ maddesi gereğince Kullanıcı’nın Cayma Hakkı bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Kullanıcı bu hususa vakıf olduğunu ve cayma hakkı talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 14. Firma’nın Kayıtlarının Geçerliliği

Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Firma’nın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 15. Sözleşmenin Devri

Taraflar, Sözleşme’den doğan hak ve borçlarını kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye (Firma’nın kendi iştiraklerine veya grup şirketlerine yapacağı devir ve temlikler hariç olmak üzere), diğer Taraf’ın önceden yazılı onayını almaksızın devredemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 16. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır. Kullanıcı ile Firma arasındaki uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca, Kullanıcı şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikayet ve itiraz usulleri saklıdır.

Madde 17. Damga Vergisi

İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi halinde, tahakkuk edecek damga vergisi Firma tarafından ödenecektir.

Madde 18. Çeşitli Hükümler

18.1. Kullanıcı, aboneliği süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve güncel olmasını sağlamakla yükümlüdür ve Sözleşme’nin imzalanması sırasında ibraz ettiği belgeler ve beyan ettiği bilgilerle ilgili tüm değişiklikleri Firma’ya yazılı olarak (elektronik posta dahil) bildirmedikçe, Sözleşme’de belirtilen bilgiler doğru olarak kabul edilecektir. Bu bilgilere dayanarak yapılacak her türlü işlem ve tebligat (elektronik posta dahil) geçerli sayılacaktır.

18.2. İşbu Sözleşme’nin kurulması anında Kullanıcı’nın ilgili kutucuğu tıklayarak onayladığı Ön Bilgilendirme Formu işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup ihtilaf halinde Sözleşme ile birlikte yorumlanır.

18.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün iptal edilmesi veya kanunlara aykırı olması halinde, bu durum, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümler dışındaki Sözleşme hükümlerini geçersiz kılmaz ve aynı şekilde, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümlerin, uygulanabilmesi mümkün başka şahıs veya durumlara uygulanmasını etkilemez. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bu şekilde iptal edilmesi veya geçersiz olması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri, kanunların izin verdiği ölçüler içinde geçerli ve ifa edilebilir olacaktır.

Madde 19. Sözleşme’nin Yürürlüğü

19 (ondokuz) maddeden oluşan işbu Sözleşme Madde 5’de belirtilen Yürürlük Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Taraflar arasında uygulanacak olup, 1 (bir) nüshası işbu Sözleşme’nin kurulması üzerine elektronik posta yoluyla Kullanıcı’ya temin edilecektir.

Ekler: 1- Ön Bilgilendirme Formu