ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 1. HİZMET SAĞLAYICISI FİRMA BİLGİLERİ

Unvan                         : BST Taahhüt İnşaat Turizm ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.

Adres                          :  Altınşehir Mah. Tavukçuyolu Cad. Helios Plaza N0-157 kat-2 Ümraniye/İstanbul

Vergi Dairesi ve No     : Alemdağ Vergi Dairesi - 171 030 0568

Mersis No                    : 0171030056800012

Telefon No                  : 0 (216) 365 5085

Fax No                         : 0 (216) --------

E-Posta Adresi            : bilgi@illa.tv

 2. HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

Mesafeli Satış ve Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeniz ile birlikte Hizmet Sağlayıcı’nın Websitesi’ne üye olarak (“İllatv Üyeliği”) seçtiğiniz etkinlik paketi dahilinde Websitesi’nde bulunan içerikleri şahsi kullanımınız amacıyla internet üzerinden izleme hakkını edinmektesiniz (“İllatv İçerik Hizmeti”). İçerik, aşağıdaki 3. Madde uyarınca Hizmet Bedeli’nin ödenmesi karşılığında, www.illa.tv domain adındaki internet sitesi ve bağlı uygulamaları (“Websitesi”) üzerinden ön ödemeli ve bölünmez bir paket olarak tarafınıza sunulacaktır.

İllatv Üyeliği ile sadece tek bir kullanıcı etkinlik içeriklerine erişim sağlayabilmektedir. Aynı anda birden fazla kişi aynı İllatv üyeliği ile İçerik’e erişim sağlayamaz.

3. İLLATV İÇERİK HİZMETİ’NİN ÜYELİK PAKETLERİ VE FİYATLAR

Üyelik Paketi Türleri:

Etkinlik Paketi: Websitesi’nde  her bir yeni  etkinlik için yenilenen (Mesafeli Satış ve Üyelik Sözleşmesi Taraflar’dan birince feshedilmedikçe) ve ilgili ödemenin yapılması halinde Ücretli İçerik Hizmeti’nden yararlanabileceğiniz etkinlik paketi modelidir.

4. SATIŞ KANALLARI, ÖDEME YÖNTEMLERİ, TESLİMAT VE İFAYA DAİR BİLGİLER

4.1. Satış Kanalları: Hizmet Sağlayıcı tarafından Websitesi kapsamında sunulan İçerik Hizmeti’ni satın alabileceğiniz satış yolları aşağıdaki şekildedir:

 • Websitesi Satış Kanalı: Mobil cihaz ya da bilgisayarlar vasıtasıyla Internet tarayıcılarını kullanarak www.illa.tv ve alt sayfaları veya bağlı mobil uygulamaları üzerinden aşağıdaki ödeme yöntemleri ile İllatv Üyeliğinizi başlatabilirsiniz.
 • Websitesi Satış Kanalı Ödeme Yöntemleri:Seçtiğiniz Etkinlik Paketi dahilinde Websitesi Satış Kanalıyla satın aldığınız etkinliğiniz için ödemekle yükümlü olduğunuz Hizmet Bedeli’ni söz konusu Etkinlik Paketi’nin türüne göre aşağıdaki yöntemler ile ödeyebilirsiniz:

Ödemeyi Kredi Kart ile yapabilirsiniz.

Kredi Kartı İle Ödeme: Hizmet Bedeli’nin internet üzerinden tarafınıza ait banka kredi kartı aracılığı ile tek çekim tahsilat şeklinde ödenmesini sağlayan ödeme aracıdır. Hizmet Bedeli’ni Kredi Kartı ödeme yöntemi ile ödediğiniz durumlarda bankanız tarafından yapılan kampanyalar (örneğin; Hizmet Bedeli’nin ödemesinde taksit öteleme gibi bir alternatif sunulması) bankanızın tasarrufundadır.

4.2. Teslimat: İllatv İçerik Hizmeti, Mesafeli Satış ve Üyelik Sözleşmesi’nin altında yer alan “KABUL EDİYORUM” butonunu tıklamanız üzerine Mesafeli Satış ve Üyelik Sözleşmesi’ne dair kabul beyanınızın Hizmet Sağlayıcı’ya ulaşmasından itibaren en geç 5 (beş) dakika süre içerisinde otomatik olarak elektronik ortamda teslim edilmektedir.

İllatv İçerik Hizmeti’ne, Websitesi’ne üye olurken kayıt aşamasında oluşturduğunuz Hesap üzerinden Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileriniz ile giriş yaparak Websitesi’ni kullanacağınız cihazlar vasıtasıyla internet üzerinden erişebileceksiniz.

4.3. Şikayetlere İlişkin Çözüm Yöntemleri: İllatv Mesafeli Satış ve Üyelik Sözleşmesi kapsamında, Websitesi  ve İllatv İçerik Hizmetleri’ne dair şikayetlerinizi erişilen danışma ve destek servisine (“Destek Servisi”) bildirmek suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz. Şikayetinizin tarafımıza ulaşması ile birlikte Destek Servisi şikayetinize yönelik yapacağı inceleme çerçevesinde tarafınızla iletişime geçerek şikayetlerin çözümü yoluna gidilecektir.

Kişisel Veriler ile ilgili yaptığınız başvurularınıza dair başvuru yöntemleri aşağıdaki 9.3. maddesinde belirtilmiştir.

5. CAYMA HAKKI

Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanacak olan İllatv İçerik Hizmeti, niteliği itibariyle elektronik ortamda anında ifa ve teslim edilen gayri-maddi mal niteliğinde bir hizmet olması sebebiyle Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15/ğ kapsamına girdiği için cayma hakkınız bulunmamaktadır.

6. İÇERİĞİN İŞLEVSELLİĞİNİ ETKİLEYEBİLECEK KORUMA ÖNLEMLERİ

İçerik’in hukuka aykırı kullanımını, yetkisiz 3. kişiler tarafından güvenli ve yasal olmayan yöntemlerle erişimini engellemek ve/veya hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla Websitesi için belirlenen teknik kullanım kriterleri gerekli görüldüğünde değiştirilebilmektedir. Dijital içeriğin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma yöntemlerine dair detaylı bilgilere Websitesi’nde yer alan Sıkça Sorulan Sorular kısmından erişebilirsiniz.

7. İLLATV İÇERİK HİZMETİNE ERİŞİLEBİLECEK OLAN DONANIM VE YAZILIMLARA DAİR BİLGİ

Websitesi kapsamında sunulan servislerden yararlanmak için uygun bir internet bağlantısı mutlaka gereklidir.Websitesi , kullanım türüne göre sabit internet veya mobil internet üzerinden veri akışı ile gerçekleşen bir servis olması sebebiyle bağlantı kurduğunuz internet paketinin kotası etkilenebilecektir. Yayın akış büyüklüklerine göre kullanıcıların bağlantı kurmuş olduğu internet paketlerine etki eden kota tüketimi değişiklik gösterebilmektedir.

Websitesi’nin kullanılabileceği yazılım ve donanımlara dair bilgiye Site’de yer alan Sıkça Sorulan Sorular kısmından erişebilirsiniz.

8. KİŞİSEL VERİLERE DAİR AYDINLATMA İLKELERİ

8.1. Kişisel Verilerinin Toplanma Yöntemi, Sebebi ve İşlenme Amaçları:

8.1.1. Müşteri, internet sitesi ziyaretçisi, üye, tüketici, tedarikçi, çalışan sıfatı ile Hizmet Sağlayıcısı ve “veri sorumlusu” olan BST Taahhüt İnşaat Turizm ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. (“Firma”) ile paylaştığınız kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Veriler’in Korunması Kanunu (kısaca “KVKK”) ve Site üzerinden erişebileceğiniz Kişisel Veriler’in İşlenmesi ve Gizlilik Politikamız’a uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek ve yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

8.1.2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları: Tarafımızla paylaşmış olduğunuz Kişisel Verileriniz;

 • Firmamız tarafından İllatv İçerik Hizmetleri’nin sizlere sunumu ve kapsamındaki ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Firmamız tarafından sunulan hizmetlerle ilgili sizleri bilgilendirmek,
 • Firmamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • Firmamızın ve Firmamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (örneğin Firmamız tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Firmaya ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hizmetlerle ilgili kalite ve standart denetimlerini yapabilmek, hizmetler hakkında müşterilerin değerlendirme/memnuniyet ölçümleri/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, istatistiksel ölçümleme çalışmaları, etkinlik yönetimi, reklam ve pazarlama yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler, sunulan hizmetlerin ve içeriklerin takip edilerek buna dair raporlama sorumluluklarının yerine getirilmesi) illegal kullanımların tespiti ile önüne geçilmesi,
 • Firmamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Firmamızın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. Maddesi ve Site üzerinden erişebileceğiniz Kişisel Veriler’in İşlenmesi ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Firmamızın işbirliği yaptığı ve yetkilendirdiği gerçek ve tüzel kişiler de yukarıda bahsi geçen amaçlar doğrultusunda Firmamızın faaliyet ve hizmet amaçları ile bağlantılı ve ölçülü olarak KVKK ve Kişisel Veriler’in İşlenmesi ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebilecektir.

8.1.3. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi ve Muhafazası: Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere yürürlükteki Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde Firmamızın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ile yasal zorunluluklar devam ettiği müddetçe Kişisel Veriler’in İşlenmesi ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak işlenecektir. Firmamızca işlenen kişisel verileriniz, halka açık olmayan özel bir elektronik ortam verisi içinde Kişisel Veriler’in İşlenmesi ve Gizlilik Politikası’na uygun bir şekilde muhafaza edilmektedir.

8.1.4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Firmamızla  paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz yukarıdaki 8.1.2. Maddesi’nde,  KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Firma yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK ve Kişisel Veriler’in İşlenmesi ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak yurt içinde ve/veya yurtdışında aktarılabilecektir.

8.1.5. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi ve Yöntemi: Kişisel verilerinizi KVKK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde sayılan hukuki sebepler dahilinde ve  işbu Ön Bilgilendrime Formu’nun 8.1.2. Maddesi’nde  belirtilen amaçları yerine getirmek için toplamaktayız. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Firmamızca sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Firmamızca veya Firmamız adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından tarafınıza sunulan hizmetler çerçevesinde; tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile;  üyeliğiniz veya aboneliğiniz sırasında elektronik veya basılı olarak doldurulan veya çağrı merkezi, abone merkezi veya benzeri bir hizmet noktası üzerinden beyanınız ile doldurulan; üyelik formu, abonelik formu gibi formlar ile üyelik veya abonelik sözleşmeleri; sözleşmelerin veya formların ekindeki kimlik ve adres tespitine ilişkin belgeler; Websitesi’nde yaptığınız hareketler; duyuru ve iletişim sağlamak için onay ve iletişim bilgilerinizi almak için oluşturulan veya ürün ya da hizmetlerimize ilişkin memnuniyet veya şikayetlerinizi toplamak için oluşturulan Site veya üçüncü bir tarafın internet sitesi üzerindeki reklam veya diğer bir alan üzerinden; mobil ve benzeri bir uygulama aracılığıyla ya da basılı olarak tarafınıza sunulan duyuru, elektronik bültene üye olunması, iletişim, şikayet, çekilişe katılım, ön kayıt, kampanya katılım formları, Firmamızın veya Firmamızın hizmet aldığı bir firmanın çağrı merkezi veya yüz yüze, telefonla, veya başkaca bir iletişim aracı kullanarak gerçekleştirilen anket veya iletişimler; sosyal ağlar; cep telefonu, tablet veya sair mobil cihaz uygulamaları; üyelik ve abonelik başta olmak üzere Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

8.2. Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız: KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza aşağıda 8.3. maddesi altında belirtilen yöntemlerle yapacağınız başvurular doğrultusunda;

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileriniz işlendi ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • kişisel verilerinizin yurt içi ve yurt dışında aktarılması halinde verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerinizin eksik ve yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini isteme,
 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlendiği durumlarda gerekli düzeltme işleminin yapılmasını ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini/yok edilmesini talep ettiğiniz durumlarda gerekli silme ve yok etme işlemlerinin yapılması hususunu verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerinizin KVKK’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

8.3. Kişisel Verilerinize Dair Başvuru ve İtirazlar: Kişisel Verilerinize dair madde 8.2’de belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici belgeler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; ıslak imzalı bir şekilde yukarıdaki Madde 1’de belirtilen adrese kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya bilgi@illa.tv adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronikposta adresini kullanmak suretiyle yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde talebinize yönelik inceleme ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. maddenin 1. fıkrası gereği başvurunuza, tarafımızca yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her sayfa için ilgili Tebliğ uyarınca belirlenen işlem ücreti alınacaktır. Yine aynı maddenin 2. fıkrası gereği tarafınıza cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek ücret talep edilecektir. Yapılan incelemenin neticesi (başvurunuzun kabul edilip edilmediği veya reddedildi ise sebebi) hakkında tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekli bildirim yapılacaktır. Yaptığınız başvuruya yönelik inceleme neticesinde KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili talebinize konu hususta hatalı olmamız ve inceleme işleminin ücrete tabi olması halinde alınan ücret tarafınıza iade edilecektir. Başvurunuzun reddedilmesi veya şikayetin olumsuz sonuçlanması halinde, başvuru sonucunu öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilirsiniz.

9. TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ ÇÖZÜM YOLLARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mesafeli Satış ve Üyelik Sözleşmesi’nin konusu olan İllatv İçerik Hizmeti’ne dair İllatv Üyeliğiniz ile ilgili olarak yaptığınız şikâyetleri T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde hizmeti satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemelerine başvuruda bulunabilirsiniz. Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz ve başvurularınız hakkında 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikâyet ve itiraz usulleri saklıdır.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun altında yer alan “Kabul ediyorum/Onaylıyorum” butonunu tıklamanız ile birlikte tarafınıza İllatv İçerik Hizmeti hakkında gerekli ön bilgilendirme yapılmış sayılacak olup, Mesafeli Satış ve Üyelik Sözleşmesi’nin kurulması aşamasına geçilecektir.