İLLA.TV ETKİNLİK DETAY SÖZLEŞMESİ
SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:
İşbu “Etkinlik Detay Sözleşmesi”nin [bundan böyle, “Sözleşme” olarak anılacaktır] tarafları, platform  sahibi ve platform yayıncısı taraflar olup, bundan böyle “illa.TV” ve “Etkinlik Sahibi” olarak ifade edilecektir. Taraflara ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

TARAFLAR

iŞ SAHİBİ                             :BST Taahhüt İnşaat Turizm ve bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.
ADRES                                  :Altınşehir Mah. Tavukçuyolu Cad. No-157/2
Ümraniye-İstanbul
VERGİ DAİRESİ                  :Alemdağ
VERGİ NUMARASI          :1710300568
MERSİS NUMARASI        :017103005680 0012

ETKİNLİK SAHİBİ:……………………………………………
ADRES:………………………………………………………….
VERGİ DAİRESİ:………………………………………………
VERGİ NUMARASI:…………………………………………..
MERSİS NUMARASI:……......………………………………..
ETKİNLİK TARİHİ:…………………………………................
ETKİNLİK SAATİ:……………………………………………..
ETKİNLİK ÜCRETİ:…………………………………………..
TELEFON:……………………………….……………………...
E-MAİL:………………………………………………………...

GENEL HÜKÜMLER:
2. Etkinlik Sahibi, illa.TV’de düzenleyeceği etkinlikte, yukarıda ismi geçen etkinliği gerçekleştirecek olan kişi (veya kişilerin) ve tüm ekibin yukarıda belirtilen tarih ve saatte etkinliği gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını tamamlamış olarak bulunacağını, sanatçı ve ekibinin etkinlik saatinden 1(bir) saat önce yayına hazırlık ve illa.tv ekibi ile ön test çalışmaları için etkinlik mekanında olacağını taahhüt eder.
3. Etkinlik Sahibinin işbu sözleşmeye konu olan etkinliğine ait bilgiler, kendisinin YAYINCI BAŞVURU FORMU’nda belirttiği ve illa.TV tarafından onaylandığı şekliyle aşağıdaki gibidir:
Etkinlik Türü:
Etkinlik Tarihi:
Etkinlik Saati:
Etkinlik Ücreti:

4. illa.TV, Etkinlik Sahibi’nin, www.illa.tv websitesinde ve bağlı mobil uygulamalarında yayınlayacağı, yukarıda bilgileri verilen etkinliği için; YAYINCI BAŞVURUSU FORMU’nda belirlediği ücret üzerinden hasılat miktarına göre,  aşağıda belirtilen şartlar ve oranlar ile Etkinlik Sahibİ’ne TL olarak ödeme yapacaktır:

 

ÜCRETLENDİRME

Toplam Ciro Yayıncının Kazancı
201,00 - 600,00 TL arası gelirden 200 TL üzeri tüm gelir
601,00 - 2.999,00 TL arası gelirden %65
3.000,00 - 9.999,00 TL arası gelirden %74
10.000,00 - 29.999,00 TL arası gelirden

%79

30.000,00 - 49.999,00 TL arası gelirden %81
50.000,00 TL ve üzeri gelirden %80

  


ÖDEME

illa.tv yayıncılar için ücretsizdir. Ancak şovunuzla ilgili maliyetleri karşılamak için etkinlik ücretiniz izleyici başına minimum 10.00TL'den başlamalıdır.Etkinlik gelirinin ilk 200.00TL'si illa.tv'nin maliyetlerini karşılamak için olup, yukarıda belirtilen gelire göre performans sahibine gelir kaydedilir.

Maliyetler; 1 saatlik yayın akışının bant genişliği,sunucular,müşteri hizmetleri ve performans sahiplerine verilecek teknik destek ile birlikte vergilendirmeleri kapsamaktadır.

Etkinlik gelir hesabı etkinlik sonlanınca hesaplanır:

ÖRNEK FİYATLANDIRMA- Satışı gerçekleşen etkinliklerin ücretlerine KDV dahildir. 601.00TL gelir elde eden performans sahibi %65'den 390.65TL gelir elde edecek. Bu gelirden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ödenmesi gereken %18 KDV bedeli olan 59.59TL kesintisi yapılarak, geri kalan miktar olan 331.06TL performans sahibinin hesabına transfer yapılır.

Gelir oranları yükseldikçe, performans sahibinin gelir oranı da artacaktır.

İşbu sözleşme konusu Etkinlik ile ilgili tüm ödemeler Etkinlik Sahibi tarafından önceden YAYINCI BAŞVURUSU FORMU’nda belirtilmiş olan hesap bilgilerine havale yatırılacaktır:
5. Dördüncü(4.) maddedeki  belirtilen şartlar dahilinde oluşan ödenecek miktar, etkinliğin gerçekleşmesini sağlayacak olan Etkinlik Sahibi’ne ait olup, illa.TV çalgı ekibi, ses ve ışık tesisatı gibi prodüksiyon ihtiyaçları için ekstra ödemelerden sorumlu olmayacaktır. Bu nevi etkinlik ihtiyaçlarının tamamı Etkinlik Sahibi tarafından karşılanacak olup, illa.TV bu konuda herhangi bir sorumluluk sahibi değildir. Bununla birlikte, Etkinlik Sahibi, etkinliğin düzgün ve olması gerektiği şekilde kaliteli gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan tüm çalgı ekibi, ses ve ışık tesisatı gibi prodüksiyon gereksinimlerini istediği firma aracılığıyla, masrafları tamamıyla kendisi tarafından karşılanmak üzere temin edecektir.
6. İşbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmasıyla kabulü  tarihi itibariyle, illa.TV, hiçbir suretle etkinlik  tarihini ve saatini değiştiremez ve mücbir sebep olmadıkça erteleyemez.
7. Doğal afet, zorunlu ulaşım imkansızlıkları ve Etkinlik Sahibinin hastalanması halinde işbu sözleşmenin tüm şartları geçerli kalmak üzere etkinlik, Etkinlik Sahibinin ve illa.TV’nin ortak kararları doğrultusunda başka bir tarihe ertelenir.
8. Etkinlik Sahibi, etkinliğini tanıtması için gerekli çalışmaları maksimum düzeyde yapmakla sorumlu olup, illa.TV de, etkinlikle ilgili ilan ve duyurulara www.illa.tv websitesinde, bağlı mobil uygulamalarında ve sosyal medya hesaplarında yer vererek katkı sağlayacaktır. Tanıtımlar ve duyurular için gerekli tüm görseller Etkinlik Sahibi tarafından illa.TV’ye sağlanacaktır.
9. Etkinliğe sponsor olan marka veya firmalar kesinlikle Etkinlik Sahibine sponsor olmuş gibi kabul edilmeyecektir. Etkinlik Sahibinin önceden tesis edilmiş, mevcut bir sponsorluk anlaşması olmadığı sürece illa.TV’nin yazılı izni olmadan, etkinlik yayını süresince, sahne arkası veya önünde hiçbir reklam amaçlı ilan, pankart ve bez afiş bulunduramaz. Taraflar reklam ve sponsorluk hususlarında mutabakata varmak üzere “illa.TV Reklam ve Sponsorluk Sözleşmesi”ni işbu sözleşmenin eki olarak elektronik ortamda onaylanmasıyla kabul edilmiş saymakla hüküm altına alırlar. Etkinlik Sahibi, bu hususlarda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.
10. İşbu sözleşmeye konu etkinlik ile ilgili olarak; Etkinlik Sahibi, illa.TV’nin onayı olmaksızın hiçbir Özel ve Resmi Televizyon ve/veya diğer üçüncü kişiler için (yahut kendi hususi tasarrufu için dahi olsa) görüntü çekimi için sözleşme imzalayamaz ve/veya böyle bir fiili gerçekleştiremez. Etkinlik yayını süresince tüm özel ve resmi televizyon ve/veya diğer üçüncü kişilerin kameralarının etkinlik alanına girişini engellemekle yükümlüdür. Tüm bu hususlarda meydana gelecek her türlü sorumluluğun Etkinlik Sahibine ait olduğunu kendisi peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.
11. Taraflar işbu sözleşmenin tüm maddelerini ve hükümlerine riayet etmekle yükümlüdür. Etkinlik Sahibi, hastalık ve yasal mücbir sebepler dışında işbu sözleşme konusu etkinliğini iptal eder, etkinliği gerçekleştirmez ise; bunu bildirdiği veya bu durumun belli olduğu ve etkinlik bilet satışının durdurulduğu tarihe kadar olan  etkinlik bilet satış cirosunun %20’si tutarını, illa.TV’ye defaten ve nakden TL olarak cezai şart öder. Tarafların maddi ve manevi tazminat talep hakları saklıdır.
12. Taraflar, gerek akdettikleri işbu sözleşme şartlarını, gerekse bu çerçevede gerçekleştirecekleri çalışmaları kendi uhdesinde tutmayı, sözleşmeye tabi konuları ve bilgileri diğer gerçek ve tüzel kişilere aktarmamayı, yazılı ve görüntülü basın organlarında birbirleri aleyhinde beyanatta bulunmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.
13. Etkinlikte çalınan eserlerin fikri ve sınai hak-telif hakkı ile ilgili her türlü mali ve hukuki sorumluluk Etkinlik Sahibine ait olup, Etkinlik Sahibinin getirdiği orkestra vs. ekibi ile ilgili SGK mevzuatı kapsamında her türlü sorumluluk Etkinlik Sahibine aittir. Etkinlik gerçekleştikten sonra illa.TV, etkinlik görüntülerini kendi tanıtımında kullanabilir.
14. Etkinlik Sahibi, www.illa.tv websitesini ve bağlı mobil uygulamalarını kullanarak, illa.TV, diğer kullanıcılar/izleyiciler ve/veya üçüncü kişiler aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaktır. Etkinlik Sahibi’nin mevzuata ve işbu sözleşmeye ve ayrıca Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne aykırı olarak, www.illa.tv websitesi ve bağlı mobil uygulamaları üzerinden/aracılığıyla gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı illa.TV’nin doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Etkinlik Sahibi, işbu maddedeki taahhüdüne aykırı davranarak illa.TV ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde maddi-manevi, her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
15. Etkinlik Sahibi, illa.TV’nin ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, zedeleyecek, kişilik haklarına tecavüz niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceğini; insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olacağını; eleştiri sınırları ötesinde kişileri küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler kullanmayacağını; aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
16. Etkinlik Sahibi, hiçbir şekilde www.illa.tv websitesi’ni ve bağlı mobil uygulamalarını ve sunulan hizmetleri kullanarak illa.TV’ye ve/veya diğer kullanıcılara/izleyicilere karşı veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz, pornografik, her türlü gayri ahlaki içerik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya, her türlü ayrımcılığa teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum, bilgi, fotoğraf vb. öğeyi hiçbir şekilde paylaşmayacağını, bunlarla sınırlı olmaksızın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Etkinlik Sahibi’nin kendisine ait olacaktır.
17. Etkinlik Sahibi,  işbu sözleşmede yer alan taahhütlerine aykırı davranarak illa.TV’nin ve/veya üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi, herhangi bir şekilde zarara sebebiyet vermesi durumunda, ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; illa.TV’nin ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi her türlü zararı ve/veya illa.TV’nin üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
18. Etkinlik Sahibi, işbu sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, illa.TV, gerekli müdahalelerde bulunma, yayını durdurma, yayını kesme, hizmeti askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmen sınırlama, engelleme hakkına sahiptir.
19. Etkinlik Sahibi,  işbu sözleşmeye aykırı davranması halinde, illa.TV’nin maddi-manevi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
20. Yukarıdaki maddelerde öngörülen özel haller saklı kalmak kaydıyla; taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşmede belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi veya hiç ifa etmemesi halinde, diğer taraf göndereceği yazılı ihtarname ile 10 (on) gün içinde akde aykırılığın giderilmesini; aksi takdirde Sözleşme’nin ayrıca bir süre verilmesine ve ihtarname gönderilmesi gerek kalmaksızın feshedilmiş sayılacağını talep etmesi ve bildirmesi gerekmektedir.
21. İşbu sözleşme 21(yirmibir) maddeden ibaret olup, ihtilaf vukuunda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır. Beş(5) sayfadan ibaret olan işbu sözleşme taraflarca birbirlerine elektronik ortamda e-mail yoluyla iletilmiş olup, ileti tarihi işbu sözleşmenin resmen kabulü ve geçerli olduğu tarihtir.
Tarafların anlaşmada belirttiği adreslere yapılacak olan tebligatlar tarafların kendisine yapılmış kabul edilecektir ve taraflar adres değişikliklerini birbirlerine yazılı olarak bildirmediği sürece anlaşmadaki adres geçerli kabul edilecektir.
Okudum ve hepsini kabul ettim. Onayladım. ………./…………/2020

Etkinlik Sahibi Temsilcisi             BST Taahhüt İnşaat Turizm ve bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. Temsilcisi