KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

MADDE-1 VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak BST Taahhüt İnşaat Turizm ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. (“Firma”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’e vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilebileceğini ve depolanabileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini ve aktarabileceğini, sınıflandırabileceğini ve kullanılmasının engellenebileceğini belirtmek isteriz.

Bilgilerinizin anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür. İllatv üyeliği, İllatv Websitesi’nde gizlenemediğinden, üye olduğunuza dair üye adınızın bilgisi kamuya açık olacaktır.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) amacı KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve Firma tarafından işletilmekte olan “www.illa.tv domain adındaki internet sitesi ile bağlı mobil uygulamaları” (“Websitesi”) üzerinden kullanıcılar/üyeler/ziyaretçiler (“Veri Sahibi”) tarafından Firma ile paylaşılan veya Firmanın , Veri Sahibi’nin Site’yi ve Uygulama’yı kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin işlenmesine ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

 

MADDE-2 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

2.1.  Websitesi’ne üye olmak istemeniz halinde Websitesi’nde hesap oluşturmanız için gerekli olan ad, soyad, cinsiyet, telefon numarası, elektronik posta adresi Websitesi’ne üyeliğiniz sırasında oluşturduğunuz şifre bilgileri (“Kullanıcı Hesap Verileri”) (i) Üye kaydınızın ve hesabınızın oluşturulması; (ii) Firmamız  ile tarafınız arasında Mesafeli Satış ve Üyelik Sözleşmesi kurulması; (iii) Mesafeli Satış ve Üyelik Sözleşmesi’ne konu hizmetlerin ifası, bu çerçevede sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; (iv) Websitesi’ne  dair sistemlerin yönetimi; ve (v) Firmamızın ve Şirketimiz’le iş ilişkisi içerisinde olan kişiler açısından hukuki ve ticari güvenlik şartlarının temini (örneğin iletişime yönelik idari operasyonlar, hizmetler hakkında şikayet yönetimi, memnuniyet ölçümleri, istatistiksel ölçümleme, reklam yönetimi, etkinlik yönetimi, hukuki süreçler, denetim, mali işler, sunulan hizmetlerin ve içeriklerin takip edilerek buna dair raporlama sorumluluklarının yerine getirilmesi), illegal kullanımların tespiti ile önüne geçilmesi, (vi) resmi makamlardan gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve yanıtlanması amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir. Yine söz konusu kişisel verileriniz burada sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanabilecek, gerekli olan süreler dahilinde Firma veri tabanında dijital ortamda kayıt altına alınabilecek, muhafaza edilebilecek, depolanabilecek, kullanılabilecek, sınıflandırılabilecek, yeniden düzenlenebilecek ve organize edilebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, bu maddede sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak iş ortaklığı kurduğumuz şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içinde aktarılabilecektir.

2.2. Websitesi’ne  üye veya ziyaretçi olarak girdiğinizde veya Websitesi’ni kullandığınızda IP adresiniz, bulunduğunuz il ve ülke bilginiz, hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, Site’ye giriş/çıkış hareketleriniz, giriş yaptığınız tarih ve zaman ile beraber; 5651 Sayılı Kanun ve bu kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümleri gereği loglanmakta ve Firmamızın , tarafınızın ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak menfaatlerini korumak amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir.Yine söz konusu kişisel verileriniz burada sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanabilecek, gerekli olan süreler dahilinde Firma veri tabanında dijital ortamda kayıt altına alınabilecek, muhafaza edilebilecek, depolanabilecek, kullanılabilecek, sınıflandırılabilecek, yeniden düzenlenebilecek ve organize edilebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, bu maddede sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak Firmanın iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içinde aktarılabilecektir.

2.3.  Websitesi’ne üye olmanız halinde Websitesi’ne giriş yaptığınız cihaza dair (bilgisayar/tablet modeli ve ekran genişliği) verileriniz de Websitesi konusu hizmetlerin ifası kapsamında Websitesi üzerinden tarafınıza aktarılacak içeriğin doğru bir şekilde dağıtımının sağlanması amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir. Yine söz konusu kişisel verileriniz burada sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanabilecek, gerekli olan süreler dahilinde Firma veri tabanında dijital ortamda  kayıt altına alınabilecek, muhafaza edilebilecek, depolanabilecek, kullanılabilecek, sınıflandırılabilecek, yeniden düzenlenebilecek ve organize edilebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, bu maddede sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak iş ortaklığı içerisinde bulunduğumuz şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içinde aktarılabilecektir.

2.4. Websitesi’ne  üye olurken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza Onayı’nı kabul etmeniz halinde; tarayıcı bilgileri (tarayıcı türü v.b.), Websitesi’ndeki davranışsal hareketleriniz (ürün ve hizmetleri kullanma sıklığınız),  izlenme geçmişi (hangi içeriğin ne kadar izlendiği, kategori tercihleriniz) (“Takip Verileri”) (i) İllatv İçerik Hizmetleri’nin sizlere sunumu ve kapsamındaki ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; (ii) Firmamız  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; (iii) Websitesi  üzerinden sunulan servislerin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması; ve (iv) Firmamızın  ve işbirliği içerisinde bulunduğu kurumların yasal, idari ve uyum süreçlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir. Yine söz konusu kişisel verileriniz burada sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanabilecek, gerekli olan süreler dahilinde Firma veri tabanında dijital ortamda kayıt altına alınabilecek, muhafaza edilebilecek, depolanabilecek, kullanılabilecek, sınıflandırılabilecek, yeniden düzenlenebilecek ve organize edilebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, bu maddede sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak Şirketimiz’in iş ortaklığı kurduğu firma ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içinde aktarılabilecektir.

2.5.  Çerez ile Takip’e onay vermeniz halinde aşağıdaki 8.4. maddesinde açıklandığı şekilde cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığı ile ziyaret ettiğiniz sayfalar, URL, Uygulama’da ve Site’deki kullanıcı hareketleriniz (ürün ve hizmetleri kullanma sıklığınız,   izlenme geçmişi (hangi içeriğin ne kadar izlendiği), görüntülediğiniz veya aradığınız sayfalara dair veriler (tıklama/görüntüleme sayısı, süresi) (i) reklam ve promosyon aktivitelerinin yerine getirilmesi; (ii) müşteri profili belirlemek analiz ve/veya platformlar arası hedefleme yapılması; ve (iii) Firmamız  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi amaçlarıyla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir.  Yine söz konusu kişisel verileriniz burada sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanabilecek,  gerekli olan süreler dahilinde Firma veri tabanında dijital ortamda kayıt altına alınabilecek, muhafaza edilebilecek,  depolanabilecek, kullanılabilecek,  sınıflandırılabilecek, yeniden düzenlenebilecek ve organize edilebilecektir.  Toplanan kişisel verileriniz, bu maddede sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak Firmanın iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içinde aktarılabilecektir.

2.6. Websitesi’ne üye olmanız halinde seçtiğiniz Etkinlik Paketi’ne göre ödemekle yükümlü olduğunuz Hizmet Bedeli’nin ödemesinin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olacak şekilde; ödeme yönteminize göre Firmamız ve/veya işbirliği içerisinde bulunduğu ödeme hizmetleri kuruluşu tarafından aşağıda belirtilen verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanabilecektir. Buna göre; Ø  Hizmet Bedeli’nin ödemesi için kredi kartı ile ödeme seçeneğini seçmeniz halinde; kredi kartı bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz, ödemeler için işbirliği içerisinde bulunduğumuz firma(lar) tarafından toplanacaktır. Söz konusu veriler ile (şifre hariç Kullanıcı Hesap Verileriniz ve yapılan işlemlere yönelik ödeme tutarı bilgileri (i) ödeme işlemlerinin yerine getirilmesi; (ii) ödeme işlemlerinin takibinin yapılması; ve (iii) Firmamızın  ve Firmamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişiler açısından hukuki ve ticari güvenlik şartlarının temini (ödemelere dair gerekli raporlama ve denetimleri yapabilmek, şikayet yönetimi süreçleri, idari, mali, hukuki süreçlere dair sorumluluklarının yerine getirilmesi) amaçlarıyla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olacak şekilde ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir. Yine söz konusu verileriniz burada sayılan amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan süreler dahilinde Firma veri tabanında dijital ortamda kayıt altına alınabilecek, muhafaza edilebilecek, depolanabilecek, kullanılabilecek, sınıflandırılabilecek,  yeniden düzenlenebilecek ve organize edilebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, bu maddede sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak Firmanın iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içinde aktarılabilecektir.

2.7. Websitesi’ne  üyeliğiniz dahilinde Websitesi’nde  oluşturduğunuz Kullanıcı Hesap Bilgileri, bulunduğunuz il ve ülke bilginiz (IP adresi bilgisi), cihaz bilgisi (bilgisayar/tablet, modeli ve ekran genişliği bilgileri Uygulama’ya üyeliğiniz esnasında Websitesi üzerinden erişeceğiniz içeriğin hızlı şekilde tarafınıza aktarımının gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olacak şekilde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak Veri İşleyen (veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi) sıfatıyla İçerik Dağıtım Ağı sağlayıcısı firma tarafından Şirket’in talimatları doğrultusunda toplanabilecek, kullanılabilecek, Uygulama ve Site’nin bulut barındırma çözümü hizmetlerini tedarik ettiğimiz firma ile paylaşılarak KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak yurt içinde aktarılabilecektir.

2.8. Websitesi’nde Çerez ile Takip’e vereceğiniz onay doğrultusunda davranışsal verileriniz (Websitesi’nde hangi içeriği ne kadar süre izlediğiniz, cihaz tüketim bilgileriniz), Websitesi’nin nasıl kullanıldığının analiz ve ölçümü, platformlar arası reklam hedefleme ve promosyon aktivitelerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir. Yine söz konusu kişisel veriniz burada sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanabilecek,  gerekli olan süreler dahilinde Firma veri tabanında dijital ortamda kayıt altına alınabilecek, muhafaza edilebilecek,  depolanabilecek, kullanılabilecek, sınıflandırılabilecek, yeniden düzenlenebilecek ve organize edilebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, bu maddede sayılan amaçların yerine getirilmesi için  KVKK’nın 8.  ve 9. maddelerine uygun olarak işbirliği içerisinde bulunduğumuz Google Analytics ile paylaşılarak yurt içinde veya yurtdışında aktarılabilecektir.

2.9. Websitesi üzerinden sunulan hizmetlerle ilgili Destek Servisi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir şekilde elektronik posta, telefon, faks veya mektup kanallarıyla iletişime geçmeniz halinde veya KVKK kapsamında kişisel verilerinize yönelik başvurularınızda isim, soy isim, e-mail, faks, adres T.C. kimlik numarası gibi kişisel verilerinizi bizimle paylaşmaktasınız. Şikayet Hattı dahil herhangi bir şekilde müşteri temsilcilerimiz, çalışanlarımız ile olan iletişimlerinizin içeriği, saati, konuşma kayıtları, arama yapan telefona ait numara bilgileri veya tarihi gibi veriler; (i) Firmamız tarafından İllatv İçerik Hizmetleri’nin sizlere sunumu ve kapsamındaki ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; ve (ii) hizmetlerle ilgili kalite ve standart denetimlerini yapabilmek, hizmetler hakkında müşterilerin değerlendirme/memnuniyet ölçümleri/şikayet yönetimi, hukuki süreç gibi süreçlerin yönetilmesi amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir. Yine söz konusu kişisel verileriniz burada sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanabilecek, gerekli olan süreler dahilinde Firma veri tabanında dijital ortamda  kayıt altına alınabilecek, muhafaza edilebilecek, depolanabilecek, kullanılabilecek, sınıflandırılabilecek, yeniden düzenlenebilecek ve organize edilebilecektir.

MADDE-3 KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

3.1. Aktarım Yapılacak Kişiler ve Aktarım Amaçları: İşbu Aydınlatma Metni altında toplanan veya Veri Sahibi olarak tarafınızın temin ettiği kişisel verilerinizi;

(i) Firmamızın iş ortaklarına ve grup şirketlerine; iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek, kullanıcı olarak tarafınız ile yapılan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmaları amacıyla sınırlı olarak,

(ii) Firmamızın tedarikçilerine;  tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen ve Firmamızın ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Firmamıza sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak,

(iii) Grup şirketlerine; grup şirketlerinin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak,

(iv) Firmamızın hissedarlarına; ilgili mevzuat hükümlerine göre Firmanın hukuki, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak,

(v) Firma yetkililerine; ilgili mevzuat hükümlerine göre Firmamızın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak,

(vi) Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,

(vii) Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine; ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,

(viii) Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere; işbirliğinin ve alınan hizmetin sağlanması, Websitesi’nde görüntülenen reklamları seçmek ve yayınlamak ve üçüncü tarafların (reklam sunucuları gibi) bizim adımıza bunu yapmasına izin vermek, tarafınıza gösterilen reklamları ve tarafınızın nasıl etkileşime geçtiğini raporlamamıza olanak sağlamak amacıyla sınırlı olarak,

KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içinde aktarılabilecektir.

3.2. Aktarılan Verileriniz ve Aktarım Şekli: Kullanıcı Hesap Verileriniz, IP adres verileriniz, cihaz verileriniz, Takip Verileriniz ve yapılan işlemlere yönelik ödeme tutarı, adres, kredi kartı bilgisi, Kişisel Verilerin İşlenmesi Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza Onayı kapsamında vereceğiniz açık rıza doğrultusunda telefon numarası bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileri, bulunduğunuz il ve ülke bilginiz (IP adresi bilgisi), cihaz bilgisi (bilgisayar/tablet, modeli ve ekran genişliği bilgileriniz), , davranışsal verilerinizi (Uygulama’da hangi içeriği ne kadar süre izlediğiniz, cihaz tüketim bilgileriniz, KVKK’nın 8. maddesi’ne uygun olarak işbirliği yapılan/tedarikçi firmalar ile paylaşılmak suretiyle yurt içinde aktarılacaktır.

MADDE-4 KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ VE YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda  tarafınıza sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Firmamızın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile aşağıda belirtilen şekillerde toplanmaktadır.Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile; üyeliğiniz veya aboneliğiniz sırasında elektronik olarak doldurulan veya çağrı merkezi, abone merkezi veya benzeri bir hizmet noktası üzerinden beyanınız ile doldurulan üyelik formu, abonelik formu, bilgi formu gibi formlar ile üyelik veya abonelik sözleşmeleri; sözleşmelerin veya formların ekindeki kimlik ve adres tespitine ilişkin belgeler; Websitesi’nde yaptığınız hareketler; duyuru ve iletişim sağlamak için onay ve iletişim bilgilerinizi almak için oluşturulan veya ürün ya da hizmetlerimize ilişkin memnuniyet veya şikâyetlerinizi toplamak için oluşturulan sistemler; web, mobil ve benzeri bir uygulama aracılığıyla ya da basılı olarak tarafınıza sunulan duyuru, elektronik bültene üye olunması, iletişim, şikayet, çekilişe, promosyona, elektronik haber bültenine katılım, ön kayıt, kampanya katılım formları, yüz yüze, telefonla veya başkaca bir iletişim aracı kullanarak gerçekleştirilen anket veya iletişimler; sosyal ağlar; cep telefonu, tablet veya sair mobil cihaz uygulamaları; üyelik ve abonelik başta olmak üzere Firmamız ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler ile Firmamıza göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, Firmamız ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizi Kişisel Veriler’in Korunması Kanunu (“KVKK”)’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen, a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları ve amaçlarının yerine getirilmesi sebebiyle toplamaktayız. Kişisel verilerinizin bu şartlar dışında işlenmesi  ise işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak rızanız doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

MADDE-5 KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZ VE BAŞVURU YÖNTEMLERİ

5.1. Haklarınız: KVKK’nın 11. maddesi uyarınca tarafımıza aşağıdaki 5.2. madde altında belirtilen yöntemlerle yapacağınız başvurular doğrultusunda;

(i)       kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii)      kişisel verileriniz işlendi ise buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii)     kişisel verilerinizin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv)     kişisel verilerinizin yurt içi ve yurt dışında aktarılması halinde verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v)     kişisel verilerinizin eksik ve yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(vi)    KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini isteme,

(vii)   (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,

(viii)   işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ix)    kişisel verilerinizin kanunlara aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

5.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması: Kişisel verilerinize dair madde 5.1’de belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici belgeler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Altınşehir Mah. Tavukçuyolu Cad. Helios Plaza N0-157 kat-2 Ümraniye/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir şekilde bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya tarafımıza daha önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta  adresini kullanmak suretiyle bilgi@illa.tv adresine ya da  destek@illa.tv adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı elektronik postalar vasıtasıyla, www.illa.tv adresi üzerinden canlı destek ekibimizle iletişime geçerek ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Başvurunuzda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunluluğu mevcuttur.

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için Veri Sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

5.3. Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi: Kişisel Veri Sahibi’nin, 5.2. maddede yer alan usule uygun olarak talebini Firmamıza iletmesi durumunda Firmamız talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. maddenin 1. fıkrası gereği başvurunuza, tarafımızca yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Yine aynı maddenin 2. fıkrası gereği tarafınıza cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek ücret talep edilecektir.

5.4. Başvurunun Reddi veya Kabul Edilmesi: Yapılan incelemenin neticesi (başvurunuzun kabul edilip edilmediği veya reddedildi ise sebebi) hakkında tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekli bildirim yapılacaktır. Yaptığınız başvurunun KVKK’nın 28. maddesinde sayılan halleri kapsaması veya Şirketimiz ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız nedeniyle hizmetlerin ifası için KVKK’ya uygun olarak verilerinizin meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesi gerekli ise yapılan başvurunuz reddetme hakkımız saklıdır. KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili talebinize konu hususta hatalı olmamız ve inceleme işleminin ücrete tabi olması halinde alınan ücret tarafınıza iade edilecektir.

5.5. Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebilecek Bilgiler: Firmamız, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

5.6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı: Kişisel Veri Sahibi KVKK’nın 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde K.V.K. Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

Kişisel bilgilerinizi; https://www.illa.tv/ üye girişi sonrasında ve/veya bağlı mobil uygulamaları üzerinden üye girişi sonrasında “Hesabım” menüsünde yer alan “Kişisel Bilgilerim” sayfasından ve/veya tarafımıza daha önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta  adresini kullanmak suretiyle destek@illa.tv adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı elektronik postalar vasıtasıyla ya da www.illa.tv adresi üzerinden canlı destek ekibimizle iletişime geçerek güncelleyebilirsiniz.

Eğer pazarlama ve reklam iletişimlerimizi göndermemizi durdurmamızı isterseniz, Uygulama’daki hesabınıza giriş yaparak Hesabım bölümünden Hesap ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Ayrıca bizimle tarafımıza daha önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta  adresini kullanmak suretiyle destek@illa.tv adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı elektronik postalar vasıtasıyla ve/veya www.illa.tv adresi üzerinden (canlı destek ekibimizle) iletişime geçebilirsiniz.

MADDE 6- KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ , SAKLANMASI VE MUHAFAZASI

Firmamız; KVKK, yasal mevzuat veya herhangi bir mahkeme veya yetkili kurum tarafından gelecek bir talep veya emir üzerine kişisel verilerinizin açıklanması veya kişisel verilerinize sizin tarafınızdan aleniyet sağlanması halleri saklı olmak üzere, Firmamıza temin etmiş olduğunuz kişisel verilerinizi gizli tutmak, bunları ticari sır olarak saklamak ve gizli bilgilerin gizliliğinin devam ettirilmesi hususunda verilerinizin yetkisiz 3. kişilere veya kamuya ifşasını önlemek için tedbirler almaktadır. Kişisel bilgileriniz, halka açık olmayan özel bir elektronik ortam verisi içinde muhafaza edilmektedir. Tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgilerin kimlere ne amaçla aktarılacağı bu metnin (3) numaralı maddesinde belirtilmiştir. İşbu Aydınlatma Metni uyarınca kişisel verilerinizi paylaştığımız veya aktardığımız grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçilerimiz de verilerinizi yalnızca ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi amacı ile sınırlı olarak kullanacak, bu kapsamda kişisel verilerinizi hizmetlerin ifasının yerine getirilmesi için bilmesi gerekli olanlar ve Kanun’da sayılan istisna haller, yasal mevzuat gereği açıklanması dışında 3. kişilere açıklayamayacaklardır.

Firmamız, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak (i) kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek; (ii) kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek; ve (iii) kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla güvenli veri tabanları, sunucular, firewall’lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik posta bilgilerin şifrelenmesi dahil, güncel teknolojik gelişmeler ışığında kişisel verilerinizi de dahil olmak üzere bilgilerinizi korumak için bilgi güvenliği politikalarımızla mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak önleyici güvenlik önlemlerini almaktadır. Aynı şekilde Firmamızın yurt içinde işbirliği yaptığı servis sağlayıcı ve tedarikçi firmaların da verilerinizin güvenliğini sağlanması hususunda gerekli koruma önlemleri almasını temin etmekteyiz.

Uygulama ve Site altyapısındaki tüm veri işlemleri, SSL teknolojisi kullanılarak şifrelenmektedir. Yine Firma kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak, kişisel verinin tamamının veya herhangi bir parçasının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almak ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermek amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini de almaktadır.

Firmamız ve işbirliği içinde bulunduğumuz firmaların güvenlik önlemlerine rağmen Firmamızın veya işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilerin internet sitelerine veya sistemlerine yapılan siber saldırılar sonucunda verilerin zarar görmesi, değişmesi, kopyalanması vb. haller için sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Ancak verileri kurtarmak adına yedekleme, arşivleme ve uygun saklama yöntemleri kullanabiliriz.

Websitesi’ne internete erişiminiz ile ilgili  gerekli güvenlik önlemlerini (antispam, istenmeyen elektronik e-posta engeli, virüsten koruyucu vb.) almak sizin sorumluğunuza ait olup, bu önlemlerin alınmaması ve/veya alınmasının ihmal edilmesi nedeniyle verilerinize gelecek zararlardan ve/veya yetkisiz 3. kişilerce erişiminden herhangi bir mesuliyetimiz yoktur.

Yukarıda izah edilen ve kişisel bilgi sahalarını doldurarak kabul etmiş olduğunuz gizlilik ilkelerine, üyelik sözleşmesine aykırı bir davranış olduğunu düşündüğünüz vakit, lütfen ihlali destek@illa.tv e-posta adresi vasıtasıyla ve/veya www.illa.tv üzerinden canlı destek ekibimizle iletişime geçerek bize bildiriniz. Uyarınız Firmamız tarafından hassasiyetle incelenecek ve giderilmeye çalışılacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, dijital Site’ye ve Uygulama’ya yeni özellikler eklendikçe veya kullanıcılarımızdan yeni öneriler geldikçe yeniden, düzenlenebilir ve güncellenebilir. Ancak bu durumda değişiklikleri Websitesi’nden yayınlamak suretiyle sizi bilgilendiririz. Bu nedenle, Websitesi’ni her ziyaret edişinizde Aydınlatma Metni’ni yeniden gözden geçirmenizi öneririz. Aydınlatma Metni hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

MADDE-7 İNTERNET SİTELERİ VEYA MOBİL UYGULAMALARA VERİLEN LİNKLER

Websitesi içerisinde 3. kişilere (reklam verenler, size önerilen veya tarayıcınız tarafından desteklenen sosyal iletişim ağlarına yönelik firmalar vb.) ait internet sitelerine, portallere veya uygulamalara yönelik link bağlantıları bulunabilir, işbirliği içerisinde bulunduğumuz şirketlerin, iş ortaklarının, üçüncü kişilerin reklamlarına yer verilebilir, kullanıcılar bu reklamlar aracılığıyla reklamveren ve/veya anlaşmalı olduğumuz şirketlerin, iş ortaklarımızın, işbirlikçilerimizin, üçüncü kişilerin sitesine yönlendirilebilir. Bu haliyle Site’de ve Uygulama içerisinde yer alan gizlilik ilkelerinin sadece söz konusu Websitesi için uygulanacağını, link bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak ve diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere ilişkin herhangi bir sorumluluğumuzun bulunmadığını hatırlatmak isteriz.

MADDE 8- ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI

Firmamız , internet sitesi, mobil uygulaması ve mobilweb ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile kullanıcı/üye gezinme bilgilerini işleyebilecektir.

8.1. Çerezlerin Tanımı: İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan Çerezler (Cookies), Firmamız tarafından işletilen Site ve Uygulama ile üçüncü parti programlar veya internet siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformlar için geçerlidir.

“Çerez” bir internet sitesinin daha verimli bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, Websitesi’nin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Firmamız, söz konusu internet sitesi, mobil uygulama, mobilwebde bulunan çerezleri günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri kullanıcının/üyenin tercihleri ile ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar ve bu amaçla 3. kişilerle paylaşabilir.Firmamız, söz konusu internet sitesi, mobil uygulama, mobilweb üzerinden, kullanıcıya/üyeye özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, söz konusu mecraların içeriğini kullanıcıya/üyeye göre iyileştirmek ve/veya tercihlerini belirlemek amacıyla; kullanıcının/üyenin söz konusu mecralar üzerinde gezinme bilgilerini ve/veya bu mecralar üzerindeki kullanım geçmişini izleyebilmektedir. Buna ek olarak, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda bu mecralar üzerinde kullanıcıdan/üyeden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma, yalnızca işbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacak olup sadece bu amaçlar dahilinde 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

8.2 Çerez Çeşitleri: Firmamız, internet sitesi, mobil uygulamasında ve mobilwebte oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, kullanıcı/üye tarayıcılarını kapattığında sona erer. Kalıcı çerez ise kullanıcıya/üyeye ait sabit diskte uzun bir süre kalır. Kullanıcı/üye, internet tarayıcılarının “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı/üye kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, söz konusu web sitesini, mobil uygulamayı, mobilweb’i kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

8.3 Çerezler Nasıl Kullanılır?

  1. Çerezler, kullanıcının/üyenin yaptığı tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobilweb kullanımlarını kişiselleştirmek için kullanılır. Bu kullanım: Kullanıcı/Üye parolasını kaydeden ve internet sitesi/mobil uygulama/mobilweb oturumunun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece kullanıcının/üyenin her ziyaretinde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve
  2. Söz konusu internet sitesine/mobil uygulamaya/mobilwebe daha sonraki ziyaretinde kullanıcıyı/üyeyi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
  3. Kullanıcının/üyenin söz konusu internet sitesine/mobil uygulamaya/mobilwebe nereden bağlandığı, internet sitesi/mobil uygulama/mobilweb üzerinde hangi içeriği görüntülediği ve ziyaretinin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobilwebi nasıl kullandığının izlenmesi dahil olmak üzere; internet sitesini/mobil uygulamayı/mobilwebi nasıl kullandığını belirlemek için kullanılır.
  4. Kullanıcıya/üyeye ait ilgi alanlarına ve kullanıcı/üyeye daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, internet sitesini, mobil uygulamasını veya mobilwebi kullandığında kullanıcıya/üyeye daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğini belirttiği içerik veya fırsatları bir daha kullanıcının/üyenin dikkatine sunmaz. Söz konusu internet sitesi, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri topladığımız Kişisel Veriler’le eşleştirir.

Söz konusu internet sitesi üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

Söz konusu internet sitesi çerezleri ayrıca arama motorlarını, internet sitesi, mobil uygulamasını veya mobilwebi ve/veya internet sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiği vakit kullanıcının/üyenin ilgisini çekebileceğini düşündüğü reklamları kullanıcıya/üyeye sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, kullanıcıya/üyeye özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya/mobilwebe ve internet sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil/mobilweb uygulamalarına kullanıcının/üyenin yaptığı önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, internet sitesinin/mobil uygulamanın/mobilwebin kullanıcıyı/üyeyi tanıyabilmesi amacıyla kullanıcının/üyenin tarayıcısına benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

8.4. Çerezle Takip Onayı ve Devre Dışı Bırakma: Websitesi’ne  üye olmanız ve Çerez ile Takip’e onay vermeniz halinde; IP adresi, tarayıcı bilgileri, tarayıcı türü (URL, ziyaret edilen sayfalar), Uygulama’da ve Sitede’ki kullanıcı hareketleriniz (yönlendirme / çıkış sayfaları, ürün ve hizmetleri kullanma sıklığınız, izlenme geçmişi (hangi içeriğin ne kadar izlendiği, kategori tercihleriniz, görüntülediğiniz veya aradığınız sayfalara dair (tıklama/görüntüleme sayısı, süresi) verileri) otomatik olarak toplanabilecek ve Uygulama’daki eğilimleriniz bu veriler üzerinden izlenebilecektir.

Çerez ile Takip’e onayınızı dilediğiniz zaman devre dışı (opt-out) bırakabilirsiniz. Çerez ile Takip’e onay vermemeniz veya onay verdikten sonra devre dışı bırakmanız halinde, internet sitemiz veya uygulamalarımızın verimli çalışmayabileceği veya talep ettiğiniz hizmetlerin bazı özelliklerinin sunulmasında aksaklıklara neden olabileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerez ile Takip’i iptal etmek (opt out) istediğinizde; tarayıcınızın “Yardım Menüsü” ayarlarından gerekli ayarlamaları yaparak çerezle takipten çıkabilirsiniz. (örneğin: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ve Safari). Çerezle ile Takip’ten çıktıktan sonra yine dilediğiniz zaman tarayıcınızın “Yardım Menüsü” ayarlarından gerekli ayarlamaları yaparak çerezle takibi yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Websitesi’ni nasıl kullandığınızı analiz etmek ve ölçümlemek amacıyla Google Analytics hizmetini kullanmaktayız. Google Analytics üzerinden çerezle takibe son vermek için <a href=”javascript:gaOptout()”> buraya tıklayınız</a> sitesini ziyaret ederek takibe nasıl son vereceğiniz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini temizlemek istemeniz tarayıcınızın “Yardım Menüsü” ayarlarından gerekli ayarlamaları yaparak çerezleri silebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir.

MADDE-9 YÜRÜRLÜK

İşbu Aydınlatma Metni; Websitesi’nde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.