KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İŞLENMESİ İZNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA ONAYI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BST Taahhüt İnşaat Turizm ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. (“Firma”) tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde;

(a) Tarayıcı bilgilerimin (tarayıcı türü v.b.); ürün ve hizmetleri kullanma sıklığı, www.illa.tv domain adındaki internet sitesindeki ve bağlı İllatv Mobil Uygulaması’ndaki (“Websitesi”) içerik izleme geçmişi (hangi içeriğin ne kadar izlendiği, kategori tercihleri), sayfa görüntüleme verileri (ziyaret edilen sayfalar/tıklama/görüntüleme sayısı, süresi, URL) gibi davranışsal hareketlerimin,  (i) tarafıma sunulan hizmetlerin beğeni, kullanım, alışkanlıklarım ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek tarafıma önerilmesi; (ii) reklam ve promosyon aktivitelerinin yerine getirilmesi; (iii) müşteri profili belirleme, analiz, platformlar arası hedefleme yapılması; amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmasına, gerekli olan süreler dahilinde Firma veri tabanında dijital ortamda kayıt altına alınmasına, muhafaza edilmesine, depolanmasına, kullanılmasına, sınıflandırılmasına, yeniden düzenlenmesine ve organize edilmesine;

Aydınlatılmış açık rızam ile onay veririm.

(b) Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen kişisel verilerimin sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Şirket’in grup şirketleri, hissedarları, yetkilileri, tedarikçileri, iş ortakları ve bunların grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içinde veya yurt dışına aktarılmasına;

Aydınlatılmış açık rızam ile onay veririm.